Regulamin szkoleń

Oferta szkoleń KFH skierowana jest do fizjoterapeutów, trenerów oraz wszystkich osób, które chcą nauczyć się prawidłowo trenować w celu poprawy sprawności psychofizycznej i zdrowia. Zapisy na szkolenie przyjmujemy drogą e-mailową na adres biuro@kfh-ehi.pl

Instrukcja zapisów na szkolenie

1. Prosimy zatytułować e-mail zgodnie z poniższą instrukcją.

Temat e-maila: Nazwa szkolenia, data szkolenia, miejsce szkolenia.

Przykład: KFH1, 10-12.02.2023, Wrocław

2. Prosimy o pobranie, wypełnienie, podpisanie oraz załączenie skanów dokumentów do pobrania, znajdujących się w zakładce Regulaminy.

3. Opłata za szkolenie.

Prosimy o dokonanie pełnej płatności za wybrane szkolenie najpóźniej do 6 tygodni przed planowanym terminem realizacji. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, nazwa szkolenia, data i miejsce szkolenia. W sytuacji braku wpłaty w podanym terminie, zgłoszenie nie będzie przyjęte (6 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia). Fakturę otrzymają Państwo droga elektroniczną na wskazany adres e-mail podany w zgłoszeniu, po zaksięgowaniu środków pieniężnych na naszym koncie.

Dane do przelewu:

mBank

nr konta: 44 1140 2004 0000 3302 8077 7758

KFH
ul. Życzliwa 13c
53-030 Wrocław

4. O zapisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń wraz z zaksięgowaniem środków pieniężnych na koncie organizatora w wyznaczonym terminie. Liczba miejsc ograniczona. Osoby, które nie dostaną się na wybrane szkolenie zostana wpisane na listę rezerwowa. W przypadku dużej ilości kursantów, organizator może utworzyć nową grupę i wyznaczyć dodatkowy termin szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku niezebrania odpowiedniej liczby uczestników. Uczestnikom przysługuje zwrot całości kwoty wpłaconej za szkolenie lub możliwość przepisania się na kolejny dostępny termin.

Uczestnik szkolenia ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wycofanie się w terminie krótszym niż 30 dni, wiąże się z utratą wpłaconych środków pieniężnych. Organizator wyraża zgodę na zastępstwo w szkoleniu przez inną osobę w przypadku rezygnacji przez zgłoszonego w terminie uczestnika. Zaksięgowane środki pieniężne bedą stanowić opłatę za nowego uczestnika. Nowy uczestnik zobowiązany jest do wysłania droga mailową pełnego kompletu dokumentów zgłoszeniowych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach w przypadku choroby lub zdarzeń losowych.

Zgodnie z art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail do kursantów o nowych szkoleniach, terminach szkoleń i warsztatów oraz informacji dotyczących nowych produktów.

W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o wysłanie informacji na maila: biuro@kfh-ehi.pl.