Kettlebells for Health


Koncepcja Treningu Medycznego KFH1

Koszt szkolenia: 2900 zł.
Możliwość uzyskania dofinansowania. Obsługa dotacji na szkolenia – PROFITEOGROUP.PL
Osoba do kontaktu w sprawie dofinansowania:
Jarosław Nieradka, tel. 697 712 771, e-mail: j.nieradka@profiteogroup.pl


Czas trwania szkolenia: 3 dni.
Zakres godzinowy szkolenia: 
– Piątek: 11:00 – 18:00, teoria + praktyka.
– Sobota: 9:00 – 18:00, teoria + praktyka.
– Niedziela: 9:00 – 15:00, teoria + praktyka.

PAKIET STARTOWY:
Oprócz trzydniowego szkolenia z zakresu koncepcji treningu medycznego, kursanci otrzymają:
Skrypt KFH1, zawierający wszystkie zagadnienia omawiane w ramach kursu.
Dostęp do filmów online, prezentujących technikę wykonywania ćwiczeń przedstawionych na kursie.
Koszulkę treningową, sygnowaną logo Kettlebells For Health.

Szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów, trenerów oraz wszystkich osób chcących poznać koncepcję treningu medycznego i jej praktycznego zastosowania.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Historia odważników kulowych.
 2. Człowiek i filozofia treningu według koncepcji Kettlebells for Health.
 3. Prawdziwy wizerunek człowieka -Kalos Kagathatos.
 4. Diagnostyka w treningu medycznym. Obszary diagnostyki:
  I. Medyczny:
  – Fizjoterapia.
  – Ortopedia.
  – Kardiologia.
  – Neurologia.
  – Każda inna potrzebna diagnostyka z obszaru medycznego.
  – Badania krwi.
  – Przyjmowane leki, suplementy, doping.
  II. Zdolności motoryczne.
  III. Technika wykonywania ćwiczeń, czynności ruchowych.
  IV. Doświadczenie sportowe, inteligencja ruchowa.
  V. Styl życia.
 5. Budowa jednostki treningowej w ujęciu treningu medycznego.
 6. Składowe treningu oporowego.
 7. Jakość w treningu.
 8. Schemat gradacji ćwiczeń.
 9. Od treningu ogólnorozwojowego do treningu specjalistycznego. Minimalizm maksymalny w treningu.
 10. Stabilność, mobilność, gibkość – co to jest?
 11. Analiza techniki poszczególnych ćwiczeń. Schemat nauczania techniki ćwiczenia. Rodzaje chwytów i pozycja Rack Position.
 12. Ćwiczenia:
  • Gorilla row – wiosłowanie w pozycji goryla.
  • Kettlebell squat stance deadlift – martwy ciąg z odważnikiem w pozycji przysiadu.
  • Goblet squat – przysiad z kettlem trzymanym w pozycji kielicha.
  • Kettlebell front squat – przysiad z kettlem trzymanym z przodu.
  • Kettlebell good morning – skłony dzień dobry.
  • Kettlebell deadlift – martwy ciąg z kettlem.
  • Kettlebell swing – wymach.
  • One arm kettlebell swing – wymach jednorącz z kettlem.
  • False kettlebell clean – wspomagany zarzut.
  • Kettlebell dead clean – zarzut z martwego punktu.
  • Clean – zarzut.
  • Kettlebell Halo – aureola.
  • Kettlebell flor press – wyciskanie kettla w leżeniu na podłodze.
  • Kettlebell bottom up press – wyciskanie kettlem w pozycji do góry kulą.
  • Kettlebell press – wyciskanie kettla nad głowę.
  • Kettlebell langes – wykroki z kettlem.
  • Overhead kettlebell stance/walk – spacer/stanie z kettle w pozycji trzymania nad głową.
  • Kettlebell cossack squat – przysiady kozackie z kettlem.
  • Turkish get up – tureckie wstawanie.

Programowanie Treningu Medycznego KFH2

Koszt szkolenia: 2000 zł.
Możliwość uzyskania dofinansowania. Obsługa dotacji na szkolenia – PROFITEOGROUP.PL
Osoba do kontaktu w sprawie dofinansowania:
Jarosław Nieradka, tel. 697 712 771, e-mail: j.nieradka@profiteogroup.pl


Czas trwania szkolenia: 3 dni.
Zakres godzinowy szkolenia: 
– Piątek: 11:00 – 18:00, teoria + praktyka.
– Sobota: 9:00 – 18:00, teoria + praktyka.
– Niedziela: 9:00 – 15:00, teoria + praktyka.

PAKIET STARTOWY:
Oprócz trzydniowego szkolenia z zakresu programowania treningu medycznego, kursanci otrzymają:
Skrypt KFH2, zawierający wszystkie zagadnienia omawiane w ramach kursu.
Dostęp do filmów online, prezentujących technikę wykonywania ćwiczeń przedstawionych na kursie.
Czapkę z daszkiem, sygnowaną logo Kettlebells For Health.

Szkolenie przeznaczone dla fizjoterapeutów, trenerów oraz wszystkich osób chcących nauczyć się efektywnie programować treningi, pod kątem zdrowia i wspomagania swoich wiodących dyscyplin sportowych.

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Trening medyczny w różnych aspektach realizacji. Rodzaje treningu medycznego.
  – TM a leczenie tkanek.
  – TM a odzyskiwanie i poprawa funkcji.
  – TM a przygotowanie motoryczne.
  – TM a Salutogeneza.
  – TM w treningu personalnym.
  – TM a długowieczność.
 2. Trening medyczny osób starszych, dzieci i młodzieży oraz sportowców półwyczynowych i zawodowych – różnice, zadania, cele, formy realizacji.
 3. Od czego rozpocząć programowanie treningu medycznego?
  – Analiza potrzeb klienta/pacjenta/sportowca.
  – Dobór właściwego rodzaju treningu medycznego.
  – Diagnostyka lekarska i fizjoterapeutyczna.
  – Wspólne ustalenie celów treningowych.
  – Określenie terminu realizacji celów.
 4. Programowanie treningu medycznego w oparciu o fizjologiczne procesy energetyczne zachodzące w organizmie.
  – Rodzaj paliwa/energii do realizacji treningu.
  – Źródła paliwa/energii do realizacji treningu.
  – Charakterystyka energetyczna różnego rodzaju dyscyplin sportowych i aktywności fizycznej.
  – Co to jest wydolność fizyczna/zdolność wysiłkowa i od czego zależy?
  – Co to jest stres, zmęczenie, wysiłek fizyczny, spoczynek, restytucja, adaptacja, obciążenia treningowe?
  – Superkompensacja i dezadaptacja.
  – Wydolność tlenowa: kształtowanie VO2 max, metody kształtowania wytrzymałości tlenowej, kontrola wydolności tlenowej – metody i testy.
  – Wydolność beztlenowa: metody i formy kształtowania szybkości, wytrzymałości szybkościowej, siły i wytrzymałości siłowej, kontrola wydolności beztlenowej – metody i testy.
 5. Hierarchia potrzeb organizmu w kontekście leczenia ruchem – które układy i w jakiej kolejności pobudzamy w postępowaniu treningu medycznego.
  – Układ nerwowy.
  – Układ krążenia.
  – Układ oddechowy.
  – Układ nerwowy.
  – Układ kostno-mięśniowo-stawowy.
 6. Budowanie jednostki treningowej. Podział jednostki treningowej, zadania i cele poszczególnych części składowych. 
 7. Budowa programu treningowego. Zastosowanie części składowych treningu w praktyce.
  – Intensywność.
  – Natężenie: serie, powtórzenia, czas trwania, częstotliwość.
  – Dobór odpowiednich ćwiczeń: schemat gradacji.
  – Kolejność ćwiczeń.
  – Technika ćwiczeń. 
 8. Gibkość, mobilność i stabilność – ich miejsce w programie treningowym.
 9. Programowanie treningu medycznego w oparciu o zdolności motoryczne.
  – Jak budować siłę, moc, szybkość, wytrzymałość i gibkość.
  – Spalanie tkanki tłuszczowej.
  – Budowa masy mięśniowej.
 10. Periodyzacja treningu medycznego. Umiejscowienie TM w zapchanym grafiku treningów sportowca i osób bardzo aktywnych zawodowo.
 11. Autorski system programowania treningu medycznego: Blanannmaj. Studium przypadku – programujemy nasze pierwsze treningi.
 12. Analiza techniki poszczególnych ćwiczeń. Schemat nauczania techniki ćwiczenia:
  • Snach.
  • Bent press.
  • Romanian deadlift. 
  • Staggered stance deadlift. 
  • Windmill. 
  • Russian twist. 
  • Rotational swing. 
  • Single-leg deadlift. 
  • Kettlebell high pull. 
  • Kettlebell suitcase deadlift. 
  • Rotational-suitcase deadlift. 
  • Suitcase swing. 
  • Push press. 
  • Alternating double push press. 
  • Jerk. 
  • Walking lunges. 
  • Mobilizacje stawowe z odważnikiem kulowym.